Få juridisk bistand av våre erfarne advokater

Advokatene i Salomon Johansen har et brennende engasjement om å hjelpe mennesker som av ulike grunner har behov for juridisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og yter rask oppfølging og god personlig service.

Om oss – Advokat Oslo

Hos oss finner du erfarne advokater som gir juridisk bistand på de fleste rettsområder. Send oss en melding så ser vi om vi kan hjelpe. Det er uforpliktende og gratis.


Erstatning etter trafikkulykker og yrkesrelaterte skader

Vårt team for erstatning etter trafikkskade og yrkesskade ledes av advokat Thomas Benestad. Teamet består av fem advokater som er spesialister på erstatningsrett. Benestad har jobbet med personskade i et par tiår, og har blitt en av de fremste spesialistene på personskade. Han har det faglige ansvaret for intern opplæring og faglig oppdatering.

Send en henvendelse til oss så, så blir du kontaktet av en våre advokater fra teamet som hjelper deg videre med din erstatningssak.

Bistandsadvokater – strafferett

Vi har en egen avdeling med dyktige og erfarne bistandsadvokater. Avdelingen ledes av advokat Hege Salomon, advokat Oslo. Salomon har vært medlem av Voldtektsutvalget og har ledet bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen. I tillegg holder hun foredrag om temaet. Salomon er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Advokat Salomon har bistått fornærmede i en rekke profilerte straffesaker med med seksuelle overgrep, familievold og menneskehandel.

Send en henvendelse til oss så får du kontakt med en av våre erfarne bistandsadvokater.

Arv og skifte

Vårt team innen arverett ledes av advokat og partner Vidar Storvik, advokat Oslo. Storvik har arbeidet med dette området i en årrekke og har omfattende erfaring innen arverett og han har ført en rekke saker for domstolene. Arvesakene kan dreie seg om rett til arv, krav mot arvelateren, tvist om fordeling, tolkning av avtaler arvelater har inngått, skjevdeling, tolking av testament, ektepakt, og omfang av særeie.
Send en henvendelse til oss så får du kontakt med en av våre erfarne arverettsadvokater.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Yrkesskadekalkulator: https://yrkesskadekalkulator.no
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Fagartikler

Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk…