Vi gjør det ukomplisert å få advokatbistand.

Advokatene i Salomon Johansen har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker som av ulike grunner har behov for juridisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og yter rask oppfølging og god personlig service.

Snarveier

Om oss

Hos oss finner du erfarne advokater som gir juridisk bistand på de fleste rettsområder og som kan representere deg i saker for domstolene. Send oss en melding så undersøker vi om en av være advokater kan hjelpe deg videre, det er uforpliktende og gratis.


Erstatning etter trafikkulykker og yrkesrelaterte skader

Vårt team for erstatning etter trafikkskade og yrkesskade ledes av advokat Thomas Benestad. Teamet består av fem advokater som er spesialister på erstatningsrett. Benestad har jobbet med personskade i et par tiår, og har blitt en av de fremste spesialistene på personskade. Han har det faglige ansvaret for intern opplæring og faglig oppdatering.

Send en henvendelse til oss så, så blir du kontaktet av en våre advokater fra teamet som hjelper deg videre med din erstatningssak.

Bistandsadvokater – strafferett

Vi har en egen avdeling med dyktige og erfarne bistandsadvokater. Avdelingen ledes av advokat Hege Salomon. Salomon har vært medlem av Voldtektsutvalget og har ledet bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen. I tillegg holder hun foredrag om temaet. Salomon er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Advokat Salomon har bistått fornærmede i en rekke profilerte straffesaker med med seksuelle overgrep, familievold og menneskehandel.

Send en henvendelse til oss så får du kontakt med en av våre erfarne bistandsadvokater.

Arv og skifte

Vårt tema innen arverett ledes av advokat og partner Vidar Storvik. Storvik har arbeidet med dette området i en årrekke og har omfattende erfaring. Det kan dreie seg om kompliserte saker om skjevdeling, tolking av testament, særeie, skjevdeling mv. Trenger du en advokat for å representere deg i arvesak, vi en du få bistand fra vår arveavdeling med solid faglig forankring.

Send en henvendelse til oss så får du kontakt med en av våre erfarne arverettsadvokater.

Fagartikler

Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk…