Utbygging av jernbanen gjennom Østfold – Advokat Oslo og Drammen

Boligeiere og næringsdrivende i Moss og Rygge kan bli berørt når Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekket Sandbukta-Moss-Såstad, inkludert ny Moss stasjon. Dersom alt går etter planen er det byggestart i 2018. Les mer om saken i Moss Avis.

Vi gir nærmere informasjon om ekspropriasjon, og gir bistand ved innløsning av bolig, fritidseiendom, nærings- eller landbrukseiendom. Vi bistår i saker om ekspropriasjon over hele landet. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på tlf. 22989940.