Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Les høringsuttalelsen til advokat Marte Inderberg Bastiansen og advokat Gro Wildhagen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–nou-2016-24-ny-straffeprosesslov/id2522685/

Advokat Gro Wildhagen

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.