Kjøp av brukt båt – hva bør man sjekke – reklamasjon

Her er noe å huske på når det gjelder kjøp av brukt båt:

 1. Undersøk båten grundig før kjøp: Før du kjøper en bruktbåt, er det viktig å undersøke den grundig. Sjekk tilstanden på skroget og dekket, og sjekk også båtens mekaniske systemer, inkludert motor, drivstoffsystem, elektrisk system og navigasjonssystem.
 2. Sjekk båtens historikk: Få tak i båtens historikk og sjekk om den har hatt tidligere eiere eller reparasjoner. Dette kan hjelpe deg med å oppdage eventuelle skjulte feil og mangler.
 3. Sjekk dokumentasjon: Sjekk at båten har gyldig registreringsbevis og at all dokumentasjon er i orden, inkludert servicehefte og eventuelle reparasjonskvitteringer.
 4. Kjøp fra en pålitelig selger: Kjøp båten fra en pålitelig selger som er kjent for å selge kvalitetsbåter. Du kan også sjekke selgerens omdømme på nettet eller ved å spørre andre båteiere.
 5. Sørg for at båten har en garanti: Pass på at båten har en garanti som dekker eventuelle feil og mangler. Dette vil gi deg ekstra beskyttelse hvis det oppstår problemer med båten etter kjøpet.
 6. Vær klar over dine rettigheter: Som kjøper av en bruktbåt har du visse rettigheter, inkludert retten til å reklamere på eventuelle feil og mangler. Det er viktig å være klar over disse rettighetene og å følge prosedyrene som er beskrevet i loven.
 7. Reklamer raskt: Hvis du oppdager en feil eller mangel på båten, må du reklamere så snart som mulig. Jo lenger du venter, jo vanskeligere kan det bli å bevise at feilen eller mangelen var til stede da du kjøpte båten.
 8. Få fagkyndig hjelp: Hvis du oppdager en feil eller mangel på båten, kan det være lurt å få hjelp fra en fagperson eller en advokat. De kan hjelpe deg med å vurdere om reklamasjon er berettiget og hvordan du skal gå videre med saken.
 9. Reklamasjonsprosessen kan ta tid, så det er viktig å være tålmodig og følge opp saken nøye. Vær også klar over at det kan være nødvendig å gå til rettssak for å få løst en tvist.
 10. Eksempler på kjente feil og mangler som kan oppstå med en bruktbåt inkluderer lekkasjer i skroget, problemer med motoren, elektriske problemer og korrosjon. Det er viktig å være klar over disse potensielle problemene og Hva er fristen for å reklamere på en bruktbåt?

Dersom du oppdager en mangel på bruktbåten, må du reklamere til selgeren innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Hvor lang tid som er rimelig vil variere fra sak til sak, og vil avhenge av blant annet hva slags mangel det er snakk om. Hvis du venter for lenge med å reklamere, risikerer du å miste retten til å klage på mangelen.

 1. Kan man heve kjøpet av en bruktbåt?

Ja, dersom mangelen på båten er vesentlig, kan du heve kjøpet og kreve å få tilbake pengene du betalte. Det er viktig å huske på at heving kun er aktuelt dersom mangelen er alvorlig og ikke kan repareres på en tilfredsstillende måte.

 1. Hva må man passe på ved kjøp av bruktbåt?

Ved kjøp av bruktbåt er det viktig å undersøke båten nøye før man kjøper den. Det kan være lurt å ta med en båtfagmann eller en annen person med god kjennskap til båter for å se på båten sammen med deg. Det er også lurt å sette opp en kjøpekontrakt som beskriver båtens tilstand og eventuelle mangler, samt avtale hvem som skal dekke kostnadene ved eventuelle reparasjoner.

 1. Kan man kjøpe bruktbåt uten garanti?

Ja, det er fullt mulig å kjøpe bruktbåt uten garanti. Det er imidlertid viktig å være klar over at man da står selv ansvarlig for eventuelle mangler som måtte oppstå etter kjøpet. Det kan derfor være lurt å få en fagperson til å undersøke båten før man kjøper den, selv om selger ikke tilbyr garanti.

 1. Kan man fraskrive seg ansvar ved salg av bruktbåt?

Nei, selgeren kan ikke fraskrive seg ansvaret for eventuelle mangler på båten. Selgeren har plikt til å informere kjøperen om eventuelle mangler ved båten, og kan bli holdt ansvarlig for mangler som ikke er opplyst om.

Reklamasjon på bruktbåt kan være komplisert, men det er viktig å være klar over sine rettigheter som kjøper. Dersom du oppdager en mangel på båten, bør du reklamere til selgeren så snart som mulig og kreve at mangelen blir utbedret. Hvis mangelen er vesentlig og ikke kan repareres, kan du også ha rett til å heve kjøpet. Husk at det er viktig å undersøke båten nøye før man kjøper den, og å sette opp en kjøpekontrakt som beskriver båtens tilstand og eventuelle mangler.