Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk tilstand eller sykdom. Invaliditet kan variere i grad, fra mild til alvorlig, og kan påvirke forskjellige områder av kroppen eller funksjoner som syn, hørsel, bevegelse og kognisjon.

Det er vanlig å bruke prosentsats for å beskrive graden av invaliditet. Prosentsatsen reflekterer hvor mye funksjonsevnen er redusert i forhold til en person uten noen funksjonsnedsettelse. Prosentsatsen kan variere avhengig av den spesifikke medisinske tilstanden og dens påvirkning på funksjonsevnen.

Det er vanlig å skille mellom forskjellige grupper med medisinsk invaliditet basert på type og grad av funksjonsnedsettelse. Her er noen eksempler:

  • Synshemming: Synshemming kan skyldes en rekke forskjellige medisinske tilstander, inkludert øyesykdommer, skader og nevrologiske lidelser. Prosentsatsen for synshemming varierer avhengig av graden av synstap og synsfeltbegrensninger.
  • Hørselstap: Hørselstap kan skyldes en rekke forskjellige medisinske tilstander, inkludert aldersrelatert hørselstap, øresykdommer og nevrologiske lidelser. Prosentsatsen for hørselstap varierer avhengig av graden av hørselstap og evnen til å bruke høreapparat eller andre hjelpemidler.
  • Bevegelseshemming: Bevegelseshemming kan skyldes en rekke forskjellige medisinske tilstander, inkludert muskelsykdommer, ryggmargsskader og leddgikt. Prosentsatsen for bevegelseshemming varierer avhengig av graden av begrensning i bevegelse og evnen til å utføre daglige oppgaver.
  • Nevrologiske lidelser: Nevrologiske lidelser kan påvirke forskjellige områder av funksjonsevnen, inkludert bevegelse, kognisjon og emosjonell helse. Prosentsatsen for nevrologiske lidelser varierer avhengig av type lidelse og graden av funksjonsnedsettelse.
  • Respiratorisk invaliditet: Respiratorisk invaliditet kan skyldes en rekke forskjellige sykdommer og tilstander som påvirker luftveiene og respirasjonssystemet, inkludert kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), astma, lungefibrose og cystisk fibrose.
  • Kardiovaskulær invaliditet: Kardiovaskulær invaliditet kan skyldes en rekke forskjellige sykdommer og tilstander som påvirker hjerte- og karsystemet, inkludert hjertesykdom, hjerneslag, perifer arteriell sykdom og hjertesvikt.
  • Psykisk invaliditet: Psykisk invaliditet kan skyldes en rekke forskjellige psykiske lidelser som påvirker en persons evne til å fungere i dagliglivet, inkludert schizofreni, depresjon, angstlidelser og bipolar lidelse.
  • Nevromuskulær invaliditet: Nevromuskulær invaliditet kan skyldes en rekke forskjellige tilstander som påvirker nevromuskulære funksjoner, inkludert muskeldystrofi, multippel sklerose, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og cerebral parese.
  • Gastrointestinal invaliditet: Gastrointestinal invaliditet kan skyldes en rekke forskjellige sykdommer og tilstander som påvirker fordøyelsessystemet, inkludert inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki, irritabel tarm-syndrom og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD).