Bruktbil – reklamasjon

Reklamasjon bruktbil:

Kjøp av bruktbil kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke er klar over hva dine rettigheter er som kjøper. Her er noen av de vanligste spørsmålene om reklamasjon på bruktbil, og hva du trenger å vite for å gjøre en trygg og smart handel. Dessuten, husk å sende en reklamasjon på bruktbil til selgeren så snart du oppdager en feil eller mangel.

Når har bruktbilen en mangel?

Det er ingen fastsatt garanti for bruktbiler, men som kjøper har du visse rettigheter hvis bilen har en mangel eller en «vesentlig mangel» når den er kjøpt «som den er». Dessuten kan også være en mangel når det er gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdet opplysninger som kan ha betydning for kjøpet. I tillegg kan det være en vesentlig mangel ved omfattende file i f.eks. motoren eller girkassen som medfører stor kostnader. I utgangspunktet er alle avvik fra det om er avtalt for å være en mangel. Tilbakeholdet opplysninger som burde ha vært fremlagt vil normalt være å anse som en mangel. Også hvis bilen ikke kan brukes på vanlig måte vil det være å anse som en mangel, f.eks. at den ikke kan brukes eller registres.

Har bruktbilen en vesentlig mangel – heving eller retting

En vesentlig mangel er en feil eller mangel på bilen som gjør at den ikke kan brukes som forventet. Forhold som kunne eller burde ha vært oppdaget ved forundersøkelser er normalt ikke å regne som mangel. Dersom det er skjulte feil som viser seg etter overtagelsen, vil det likevel være en mangle. Det kan være vanskelig å bevise at feilen forelå da bilen ble overtatt, for eksempel en motor som bryter sammen, eller en airbag som ikke fungerer riktig.

  1. Hva inngår i en bruktbilgaranti?

En bruktbilgaranti kan variere avhengig av selgeren og bilmodellen, men den bør dekke vesentlige mangler i bilen. Noen garantier kan også dekke slitedeler, som for eksempel bremseklosser og clutch. Fordelen med en garanti er at det ikke stilles så strenge krav til å dokumentere at det var en mangel på kjøpstidspunktet.

  1. Kan jeg reklamere på slitedeler – reklamasjon bruktbil

Slitedeler er deler på bilen som vil slites naturlig over tid, og som er forventet å bli erstattet under normale kjøreforhold. Dette kan inkludere bremseskiver, klosser, dekk og tennplugger. Ved bruktkjøp vil det normalt måtte forventes at en del slitedeler kan være modne for å skiftes ut.

Kan brukbil returners?

Som kjøper har du ikke automatisk rett til å returnere en bruktbil. Selger kan kreve å retter opp eventuelle mangler ved bilen. Hvis selgeren ikke er villig til å reparere bilen eller det ikke er mulig å reparere den, kan du ha rett til å heve kjøpet. Det kan også være grunnlag for prisavslag og ev. erstatning.

Har man rett til å få pengene tilbake?

Du har ikke automatisk rett til å få pengene tilbake, men hvis bilen har en vesentlig mangel, kan du kreve at selgeren retter opp mangelen eller tilbakebetaler kjøpesummen. Heves kjøpet kan kjøpesummen kreves tilbakebetalt.

Når har man rett til å heve kjøpet ?

Du har rett til å heve kjøpet hvis bilen har en vesentlig mangel, og selgeren ikke er villig eller i stand til å reparere den. Det er viktig å gi selgeren muligheten til å rette opp mangelen før du krever heving av kjøpet.

Hva kan man kreve i prisavslag ?

Har bilen en mangle kan det kreves et forholdsvis prisavslag, det betyr forholdet mellom verdien av bilen med og uten mangel. Hva prisavslaget vil bli må vurderes konkret. I enkelte tilfeller vil det tilsvare utbedringskostnadene.

Hvordan heve kjøp av bruktbil?

Hvis du ønsker å heve kjøpet av en bruktbil på grunn av en vesentlig mangel, må du gi selgeren muligheten til å rette opp mangelen først. Hvis selgeren ikke er villig eller i stand til å reparere bilen, kan du kreve heving av kjøpet. Du bør skriftlig informere selgeren om dine krav, og det kan være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at du gjør alt riktig.

Har man angrerett ved kjøp av bruktbil?

Nei, det er ikke angrerett ved kjøp av bruktbil. Når du har kjøpt en bruktbil, har du inngått en bindende avtale med selgeren. Det er derfor viktig å være nøye med undersøkelser før kjøpet for å sikre at du gjør en god handel.

Eksempler på kjente feil og mangler på bruktbiler:

  • Rust og korrosjon på karosseriet og understellet kan være en vanlig mangel på eldre bruktbiler. Dette kan være spesielt vanlig på biler som har vært utsatt for salt og fuktighet.
  • Feil med motoren og girkassen kan være en vesentlig mangel som kan føre til høye reparasjonskostnader. Dette kan være spesielt vanlig på biler med høyt kjørelengde.
  • Elektroniske problemer, som feil med airbag eller ABS-systemet, kan også være en vesentlig mangel som kan føre til høye reparasjonskostnader.
  • Skjulte feil, som en tidligere ulykke som ikke er oppgitt av selgeren, kan også være en vesentlig mangel som kan føre til høye reparasjonskostnader og redusert verdi på bilen.

Konklusjon:

Når du kjøper en bruktbil, er det viktig å være nøye med undersøkelser og å kjenne dine rettigheter som kjøper. Hvis bilen har en vesentlig mangel, kan du kreve at selgeren retter opp mangelen eller tilbakebetaler kjøpesummen. Hvis du vurderer å heve kjøpet, må du gi selgeren muligheten til å rette opp mangelen først. Det er også viktig å være oppmerksom på kjente feil og mangler på bruktbiler, slik at du kan unngå å gjøre en dårlig handel.

Linker til sider