Vi representerer flere innsatte på Trandum – Advokat Oslo og Drammen

Advokat Erik Faye Ree har i det siste representert flere innsatte på Trandum. Han er opptatt av at politi og rettsvesenet ivaretar hensynet til den enkeltes innsattes integritet og rettssikkerhet under oppholdet. Også Sivilombudsmannen – som er nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling – har flere ganger påpekt at hensynet til kontroll og sikkerhet får for stort gjennomslag på Trandum på bekostning av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Avgått ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort setter i et åpent brev til Erna Solberg fingeren på forholdene ved utlendingsinternatet på Trandum.

Les mer på Aftenposten.no