Ann Cathrin Egeberg

Senioradvokat

Utdannelse

Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1994
Spesialfag: EU rett og utlendingsrett

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2017
If forsikring
Statens pensjonskasse
Politidirektoratet
UDI

Fagområder

Personskade og erstatning

Yrkesskade og yrkessykdom

Trafikkskader

Barnerett og barnevern

Foreldretvist/barnefordeling

Bistandsadvokat