Camilla Stranden Hunn

Senioradvokat

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2014
Masteroppgave: “Barns rettsstilling som fornærmet i familievoldssaker”

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2014
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Prosjektleder for det juridiske bistandsprosjektet Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization (KWIECO)

Fagområder

Personskade og erstatning

Trafikkskader

Yrkesskade og yrkessykdom

Bistandsadvokat