Erik Faye Ree

Advokat/partner

Utdannelse

Advokatbevilling 2014
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2013
Alta tingrett
Statens sivilrettsforvaltning

Publikasjoner

“Avskjæring av bevis i sivile saker. Med særlig vekt på preklusjon” (2007)

Fagområder

Arbeidsrett

Kontrakts- og avtalerett

NAV og trygderett

Eiendomsrett – boligkjøp og reklamasjon

Personskade og erstatning

Yrkesskade og yrkessykdom

Trafikkskader

Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer

Arv og generasjonsskifte

Testament og ektepakt

Fremtidsfullmakt

Barnerett og barnevern

Skilsmisse og skifte

Foreldretvist/barnefordeling

Psykisk helsevern