Gro Wildhagen

Senioradvokat

Utdannelse

Advokatbevilling 2008
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 2003
Fysiokjemiker, Statens Fysiokjemikerskole 1982

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet

Publikasjoner

Ekteskapsinngåelse med innvandringsformål
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr. 4 2005
Gyldendal akademiske forlag

Fagområder

Bistandsadvokat

Personskade og erstatning

Barnerett og barnevern

Foreldretvist/barnefordeling