Hege Salomon

Advokat/partner

Utdannelse

Advokatbevilling 2002
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1995
Spesialfag: Menneskerettigheter ved Aix-Marseille Universitè
Semesteremne i engelsk for jurister

Praksis

Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Torkildsen & Torkildsen

Verv

Voldtektsutvalget, NOU 2004:8
Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg

Publikasjoner

Medforfatter i bøkene:
Hjelpe Meg, Psykop forlag
“Critical issues on violence against women-international perspectives and promising strategies, Routledge

Annet

DIXIprisen 2004

Fagområder

Bistandsadvokat