Iram S. Ali

Senioradvokat

Utdannelse

Advokatbevilling 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2010
Namsfogden i Oslo
Advokatfirmaet NEAS
Advokatfirmaet Schjødt – Den nordiske prosedyrekonkurransen i internasjonale menneskerettigheter
Advokatfirmaet Legalis AS

Språk

Urdu – muntlig og skriftlig
Hindi – muntlig
Punjabi – muntlig
Engelsk – muntlig og skriftlig

Fagområder

Bistandsadvokat

Personskade og erstatning

Barnerett og barnevern

Foreldretvist/barnefordeling