Maja Bore Sandvik

Advokatfullmektig

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2021

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, advokatfullmektig 2021 –

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Publikasjoner

Masteroppgave: «Bør voldtekt defineres som sex uten samtykke? – En vurdering av mulige endringer i kapitlet om seksuallovbrudd»

Fagområder

Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer

Skiftesaker ved skilsmisse og samlivsbrudd

Arverett – testament, ektepakt og gavebrev

Fremtidsfullmakt

Barnerett og barnevern

Personskade og erstatning

Psykisk helsevern

NAV og trygderett