Maria Kanstad

Advokatfullmektig

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2021

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, advokatfullmektig 2021 –

Barnas Jurist

Publikasjoner

Masteroppgave: «Rusmiddeltesting i arbeidsforhold»

Fagområder

Testament og ektepakt

Fremtidsfullmakt

Arv og generasjonsskifte

Husleierett

Eiendomsrettigheter

NAV og trygderett

Personskade og erstatning

Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer