Maria Pitz Jacobsen

Senioradvokat

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2013
Masteroppgave: “Utvisning av straffedømte utlendinger med familie i Norge – retten til familieliv etter EMK artikkel 8
Valgfag: Utlendingsrett og skatterett

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2014
Veiledningstjenesten for erstatningssøkere, Romanifolkets/taternes kulturfond
Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett
Kritisk Juss
Juss Buss

Publikasjoner

”Ved reisens ende” Om kulturelt mangfold og integrering (VG og www.vg.no,5.10.2013)
“Alle fakta på bordet?” Om Høyesteretts plenumsdommer om lengeværende asylbarn (Kritisk Juss 1/2013)
“Asylum procedure and reception conditions in Italy – report on the situation of asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary humanitarian protection in Italy” (Swiss Refugee Council, Juss Buss’ stensilserie, www.jussbuss.no, mai 2011)
“Dublin-systemet – et rettferdig samarbeid?” Fagfellevurdert artikkel (Materialisten – tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 3/4-2011)

Språk

Engelsk
Tysk

Fagområder

Personskade og erstatning

Bistandsadvokat