Maria Støen Thoresen

Advokat/partner

Utdannelse

Advokatbevilling 2012
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo 2010
Spesialfag: Barnerett

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2010

Fagområder

Personskade og erstatning

Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer

Barnerett og barnevern

Foreldretvist/barnefordeling