Marte Inderberg Bastiansen

Senioradvokat

Utdannelse

Advokatbevilling 2007
Cand. jur. Universitetet i Oslo 2005
Spesialfag: skatterett og boligrett

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2005
Oslo likningskontor

Publikasjoner

Avhandling om ”Skatteloven § 9-3 8.a – Tomtebegrepet i skatteloven”

Fagområder

Bistandsadvokat

Personskade og erstatning

Barnerett og barnevern

Foreldretvist/barnefordeling