Odd Kristian Johansen

Advokat/partner

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 1992
Spesialfag: skatterett, garantirett og varemerkerett
Semesteremne NHH, økonomisk analyse

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Generaladvokaten for Forsvaret
Toll- og avgiftsdirektoratet
Finansdepartementet

Fagområder

Arbeidsrett

Ekspropriasjon

Bedrifts- og næringsjus

Selskapsrett

Skatte- og avgiftsrett

Kontraktsrett og avtalerett

Offentlige anskaffelser

NAV og trygderett

Plan- og bygningsrett

Borettslag og sameier

Håndtverkertjenester

Jordskifterett

Vei, vann og avløp

Personskade og erstatning

Strafferett – forsvarer