Sinan Kacar

Advokat

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 201

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, siden 2022

Publikasjoner

Masteroppgave: Bedriftsinterne aldersgrenser og vernet mot aldersdiskriminering – Er høy alder en hindring for å fortsette i arbeid?

Fagområder

Arbeidsrett

Selskapsrett

Kontraktsrett og avtalerett

Boligkjøp og reklamasjon

Håndtverkertjenester

Personskade og erstatning

Yrkesskade og yrkessykdom

Trafikkskader

Strafferett – forsvarer

Barnerett og barnevern