Thomas Benestad

Advokat/partner

Utdannelse

Rettsmekler 2006
Advokatbevilling 1999
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1993

Praksis

Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett 2011-2023
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Trafikkforsikringsforeningen/Yrkesskadeforsikringsforeningen
Skattedirektoratet
Justisdepartementet

Styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk)

Styremedlem i Landsforeningen for PTSD i Norge.

Fagområder

Bistandsadvokat

Personskade og erstatning

Yrkesskade og yrkessykdom

Trafikkskader