Vidar Storvik

Advokat/partner

Utdannelse

Advokatbevilling 2003
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1993

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006
Oslo politidistrikt
Barne- og familieetaten i Oslo
Oslo kemnerkontor
Skattefogden i Oslo og Akershus
Namsmannen i Oslo

Fagområder

Arbeidsrett

Kontraktsrett og avtalerett

Eiendomsrett – reklamasjon, eiendomsrettigheter, byggesaker, ekspropriasjon mm

Borettslag og sameier

Håndtverkertjenester

Jordskifterett

Vei, vann og avløp

Strafferett – forsvarer

Arv og generasjonsskifte

Testament og ektepakt

Fremtidsfullmakt

Skilsmisse og skifte

Barnerett