Arbeidsrett og næringsliv

Advokat for næringsliv og bedrifter

Andre rettsområder:

Vi bistår arbeidstakere og bedrifter i en rekke saker av kompleks art. Ta kontakt med oss, så finner vi ut om vi har ekspertisen som passer for din sak. Vi undersøker også uforpliktende om du kan ha krav på fri rettshjelp eller dekning gjennom rettshjelpsforsikring.

Arbeidstakere som opplever en situasjon som kan ende med oppsigelse vil forte være svært følelsesmessig involvert i saken. Få kontakt med en av våre advokater for å kunne diskutere fritt med en som har taushetsplikt og som kan gi råd og veiledning om rettsregler og strategi.