Arbeidsrett

Våre advokater bistår manga arbeidere som står i fare for å motta oppsigelse eller å bli avskjediget. Advokatene våre deltar i drøftelsesmøter og forhandlinger, og tar saken til retten dersom det blir nødvendig.

I saker om oppsigelse og avskjed vil det oppstår mange vanskelige spørsmål, våre advokater hjelper til med å finne løsninger.

  • Er oppsigelsen saklig og gyldig?
  • Sluttpakker
  • Hvordan skal strategien være i drøftelsesmøte og i forhandlinger?
  • Krav om å stå i stillingen til saken er avgjort
  • Hvor mye skal det kreves i erstatning og oppreisning?
  • Foreligger krenkelse av oppsigelsesvern ved sykdom, svangerskap mv.?
  • Kan det kreves erstatning for tort og svie?
  • Hva skjer dersom arbeidsgiver går konkurs?
  • Kan det mottas skattefritt vederlag?
  • Har jeg krav på sykepenger eller ytelser fra NAV?

Send inn vårt kontaktskjema med noen ord om saken, så vil vi ta kontakt med deg om kort tid for en samtale.

Ditt fulle navn:(Required)

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)