Autorisasjon av helsepersonell

Tilbakekall av autorisasjon kan skje på grunn av adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som helsepersonell. Det kan være flere ulike årsaker til dette, for eksempel tyveri (oftest av legemidler), brudd på narkotikalovgivningen, vold, seksuell utnyttelse av pasient og annen grenseoverskridende atferd.

Adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen omhandler også forhold utenfor yrkesutøvelsen som helsepersonell. Helsemyndighetene skal imidlertid kun gripe inn ved svært alvorlige forhold, dvs. straffbare handlinger. Begrunnelsen for at handlinger begått på fritiden også kan føre til at man mister autorisasjonen er at denne adferden kan indikere at man også er uegnet til å utøve sitt yrke. Tilliten til helsevesenet kan videre bli svekket i betydelig grad dersom man får fortsette i sitt yrke som helsepersonell til tross for den utviste adferden.

Det er svært alvorlig når man står i fare for å miste sin autorisasjon som helsepersonell, og kan miste muligheten til å utøve sitt yrke. Dette er således mer inngripende enn en oppsigelse av et arbeidsforhold idet man får et varig og landsomfattende yrkesforbud. Vi kan bistå deg dersom du har mottatt varsel om tilbakekall av autorisasjonen din fra Helsedirektoratet, du ønsker å klage på et vedtak eller du ønsker å søke om å få tilbake din autorisasjon. Det er helt avgjørende at du får frem all relevant og nødvendig dokumentasjon.

Vi vil hjelpe deg med dette, og kan skrive til/delta på møter med Helsedirektoratet. Vi bistår deg gjerne i saken din. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale.

Skrevet av Senioradvokat Cecilie Hvam-Jacobsen

Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)

Kontaktpersoner

No member found