Bedrifts- og næringsjus

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår bedrifter og næringsdrivende med alle typer juridiske saker, fra diskresjonær rådgivning, der bedriften ikke representeres utad av advokat, til større rettssaker.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Varemerke

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår med å søke om varemerkeregistrering for varer og tjenester.

Det gis beskyttelse for firmanavn, produktnavn og logo. Det kan registreres tegn, ord, ordforbindelser, navn, logo, figurer, bilder, bokstaver, tall, emballasje, lyd og bevegelser.

Pengekrav/inkasso

Advokatfirmaet Salomon Johansen bistår i å innfordre krav gjennom namsmyndighetene og domstolene. Vi fremsetter også konkursbegjæring, og iverksetter tvangsfullbyrdelse av krav som er sikret ved pant.

Ta kontakt for en vurdering av kravet.

Anbud

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår med å utarbeide anbudsdokumenter for bedrifter og organisasjoner. Ved grundig gjennomgang av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kravspesifikasjon unngår man at tilbudet avvises, og sikrer at viktige opplysninger kommer med i tilbudet.

Ta kontakt for en vurdering.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/