Kjøpsrett – Kjøp av bil, båt mv.

Våre advokater bistår i saker som gjelder kjøpsrett. Kjøpsretten omfatter kjøp av alle ting, både nye og brukte, alt fra bruktbil til hund, hest og aksjer. Vi bistår med å vurdere om tingen har feil og mangler som kan gi grunnlag for prisavslag, heving, omlevering eller erstatning. Vi bistår dersom du trenger representasjon i sak for domstolene.

Kontakt oss for en uforpliktende og gratis samtale i saker om kjøpsrett, så tar vi kontakt for undersøke hvordan vi kan hjelpe deg videre. Advokatutgifter kan dekkes av rettshjelpsforsikring, kjøretøyforsikring, boligforsikring mv. Kontakt ditt forsikringsselskap for å undersøke dersom du er i tvil.

NB: Vi anbefaler at det sendes reklamasjon straks det oppdages noe som kan være en mangel.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Eksempler på saker fra domstolene i kjøpsrett:

 • Vanlige feil og mangel i kjøpsretten:
 • Feilaktig opplysning om motorvarmer – prisavslag
 • Manglede informasjon om tidligere skadeutbering – prisavslag i kjøpssak
 • Manglende CE- merking på behandlingsmaskin, omlevering godtatt
 • Salg av rigg uten samsvarserklæring og CE- merking – heving av kjøpet
 • Mangel med hest, kjøper var kjent med at det ikke var helt frisk, ikke mangel
 • Alvorlig motorfeil på varebil – heving godtatt
 • Bil solgt med fabrikasjonsfeil som førte til girhavari – heving godtatt
 • Kjøp av hest med ryggproblemer, uklart om det var påført da kjøpet ble foretatt – heving førte ikke frem
 • 1996- modell brukbil solgt som 2000-modell, vesentlig kontraktsbrudd, heving
 • Motorstopp på drosje ga ikke rett til å heve
 • Aksjer i selskap solgt uten å opplys at selskapet var saksøkt, heving og erstatning
 • Båtmotor gikk i stykker etter 4 år, kjøper fikk omlevering – kjøpsrett
 • Lastebil solgt med vitale deler som var utslitt, heving
 • Kjøp av cabincruiser, lekkasjeproblemer skyldtes kondens, ikke prisavslag

Hva kan vi hjelpe med i sak om kjøpsrett:

 • Reklamasjon på grunn av feil og mangler, tolkning av kjøpsavtalen
 • Fremme krav om prisavslag og erstatning for feil og mangler
 • Krav på erstatning for økonomiske tap og indirekte tap
 • Krav på heving, omlevering eller retting.
 • Krav ved forsinket levering
 • Spørsmål om tilbakeholdsrett
 • Spørsmål om rettidig reklamasjon og forundersøkelser
 • Krav hvis tingen er solgt «som den er»

Tingen skal kort fortalt være i samsvar med det som er avtalen. Det betyr at den skal være i samsvar med art, mengde kvalitet og egenskaper som er avtalt. Tingen skal også passe til det formålet som den vanligvis brukes til. Tingen har også en mangel dersom det er gitt feil opplysninger om egenskaper eller bruk. – Våre advokater bistår med å vurdere om det etter kjøpsretten er en mangel med tingen.

Hva sier kjøpsretten om ting solgt «som den er»

En ting kan likevel ha mangel selv om den er solgt «som den er». Etter kjøpsretten kan det likevel være mangel når a) det er gitt uriktige opplysninger b) det er forsømt å gi vesentlige opplysninger og c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. https//:salomon-johansen.no

Krav i kjøpsretten om heving og omlevering

Kjøper kan heve kjøpet, altså kreve pengene tilbake, på grunn av forsinkelse som utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Selgeren kan normalt kreve å få rette en mangel eller å omlevere tingen. Har selgeren ikke utbedret mangelen innen rimelig tid kan kjøper erklære heving av kjøpet eller kreve prisavslag. Heving er betinget av at mangelen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd.

Krav om erstatning – kjøpsrett

Har tingen en mangel kan kjøper kreve erstatning for det økonomiske tapet som er knyttet til mangelen eller forsinkelsen. Dersom selger han gjort seg skyldig i forsømmelser av ulike slag, kan kjøper også få et utvidet krav på erstatning for indirekte tap, bl.a. produksjonstap og tap ved driftsavbrudd, tap på kontrakt med tredjemann, følgeskader på annet enn salgstingen.

Andre lenker:

Få hjelp av våre dyktige advokater – kjøpsrett

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om kjøpsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, vi tilbyr en gratis og uforpliktende samtale for å undersøke om vi kan hjelpe deg videre i saken.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)