Offentlige anskaffelser

Vi bistår bedrifter og leverandører i alle saker som gjelder offentlig anskaffelse. Vi har bistått i mange større anbudssaker og har erfaring fra forskjellige bransjer.

  • Bistand med å utarbeide og kvalitetssikre anbudsdokumenter
  • Bistand med å sikre kvalifikasjonskrav og besvarelse av kravspesifikasjon
  • Vurdering av tildelingskriterier
  • Begjæring om innsyn og innhenting av dokumentasjon
  • Undersøke om det er feil og mangler i konkurransegrunnlaget
  • Utarbeidelse av klager
  • Krav om erstatning
  • Midlertidige forføyninger
  • Prosessoppdrag ved domstolsbehandling
Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Regelverk og frister

Innen anskaffelser er det et kompleks regelverk og mange frister å forholde seg til. Det anbefales å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/