Offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår bedrifter og leverandører i alle saker som gjelder offentlig anskaffelse. Vi har bistått i mange større anbudssaker og har erfaring fra forskjellige bransjer. Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:

  • Bistand med å utarbeide og kvalitetssikre anbudsdokumenter
  • Bistand med å sikre kvalifikasjonskrav og besvarelse av kravspesifikasjon
  • Vurdering av tildelingskriterier
  • Begjæring om innsyn og innhenting av dokumentasjon
  • Undersøke om det er feil og mangler i konkurransegrunnlaget
  • Utarbeidelse av klager
  • Krav om erstatning
  • Midlertidige forføyninger
  • Prosessoppdrag ved domstolsbehandling
Ditt fulle navn:(Required)

Regelverk og frister

Innen anskaffelser er det et kompleks regelverk og mange frister å forholde seg til. Det anbefales å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)