Selskapsrett

Vi påtar oss oppdrag som gjelder aksjeselskap og selskapsrett. Gjennom samarbeid med revisorer og regnskapsførere kan vi gjennomføre alle transaksjoner og bistå i de mest kompliserte sakene til en fornuftig pris.

 • Stiftelse og etablering av aksjeselskap; organisering, regnskap og revisjon
 • Omdanning av enkeltmannsforetak til aksjeselskap
 • Bistand til aksjeselskapets styre under løpende drift
 • Aksjonæravtaler
 • Endring av aksjekapital
 • Deling og sammenslåing, fusjon og fisjon
 • Erstatning for tap påført aksjeselskapet eller aksjonærer
 • Minoritetsvern – krav om innløsning av aksjer
 • Avtaler mellom aksjeselskapet og aksjonærer
 • Oppløsning og avvikling av aksjeselskaper
 • Bistand ved kjøp og salg av aksjer
Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)