Skatte- og avgiftsrett

Vi tar oppdrag som gjelder klage på skatte- og avgiftsvedtak. I skattevedtak er det korte klagefrister og vi anbefaler å kontakte advokat så tidlig som mulig.

  • Klage på vedtak om skatt- og avgiftsfastsettelse
  • Klage på vedtak om merverdiavgift
  • Bistand ved sak om etterberegning av skatt
  • Klage ved ileggelse av toll og særavgifter
  • Bistand ved beslag og etterberegning ved import
  • Advokatbistand ved anmeldelse i skatte- og avgiftssaker
  • Klagesaker til Sivilombudsmannen
Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/