Skatte- og avgiftsrett

Vi påtar oss oppdrag som gjelder klage på skatte- og avgiftsvedtak. I skattevedtak er det korte klagefrister og vi anbefaler å kontakte advokat så tidlig som mulig.

  • Klage på vedtak om skatt- og avgiftsfastsettelse
  • Klage på vedtak om merverdiavgift
  • Bistand ved sak om etterberegning av skatt
  • Klage ved ileggelse av toll og særavgifter
  • Bistand ved beslag og etterberegning ved import
  • Advokatbistand ved anmeldelse i skatte- og avgiftssaker
  • Klagesaker til Sivilombudsmannen
Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)