Tap av autorisasjon

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS kan bistå deg dersom du har mottatt varsel om tilbakekall av autorisasjonen din fra Helsedirektoratet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, du ønsker å klage på et vedtak eller du ønsker å søke om å få tilbake din autorisasjon. Vi vil hjelpe deg med å få frem den dokumentasjonen som er relevant og skrive til/delta på møter med Helsedirektoratet.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/

Kontaktpersoner

No member found