Boligkjøp-reklamasjon

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår kjøpere og selgere i alle saker som gjelder boliger, leiligheter, tomt, hytter og fritidseiendom.

 • Krav om prisavslag og erstatning
 • Fremme krav om utbedring av mangel
 • Vurdere om avtalen kan kanselleres (heving)
 • Forhandlinger med motparten
 • Bistand i rettssaker

Vi gir inntil en halv time gratis samtale med advokat i alle saker som gjelder bolig- og eiendomskjøp.

Ditt fulle navn:(Required)

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange saker etter avhendingsloven gjennom forhandlinger. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger knyttet til mangelsaker, og det vil nesten alltid være en betydelig økonomisk risiko, personlige belastninger og tidsbruk ved å ta saken til retten. Vi vil derfor alltid undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig minnelig ordning og gjennomføre slike forhandlinger.

Reklamasjon og undersøkelse

Etter norsk rett er det snevre tidsrammer for reklamasjon og dersom kjøper ikke reklameres innen to til tre måneder etter at mangelen er oppdaget kan kravet være tapt. Dersom det går lang tid fra overtagelsen kan det også oppstå bevisproblemer i forhold til om mangelen har oppstått før eller etter overtagelsen. Det kan derfor være lurt å foreta en grundig undersøkelse straks etter overtagelsen.

Bolig og eiendom kjøpt «som den er»

Selv om boligen er solgt «som den er» eller «as is», er det likevel å anse som en mangel dersom utbedringskostnadene vil koste 4-5 % av kjøpesummen.

Mangel

Boligen har kort fortalt en mangel når den ikke samsvarer med det som er avtalt og opplyst, eller ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. All dokumentasjon knyttet til boligkjøpet må derfor gjennomgås grundig for å vurdere hva som er opplyst.

Vi har i vår praksis håndtert en rekke ulike saker knyttet til kjøp og salg av bolig bl.a.

 • Lekkasjer og fuktskader
 • Skadedyr som rotter og mus i gulv og vegger
 • Manglende drenering
 • Skjevheter ut over toleransekravene
 • Ulovlig utleie og ulovlig bruk
 • Arealsvikt
 • Mangelfull isolasjon
 • Mangler i forhold til brannkrav
 • Arbeid utført av ufaglærte

Takstmann/Bygningsingeniør

Ofte vil det være behov for å få en spesialist til å vurdere om det foreligger en mangel eller å for å vurdere hva utbedringen vil koste, f.eks. en bygningsingeniør eller takstmann.Det er viktig å velge riktig spesialist og ofte vil det spare oss for mye unødvendig arbeid og usikkerhet. Vi gir også råd og veiledning om mandat og valg av takstmann.Dersom det har oppstått tvist i saken vil innboforsikringen dekke utgifter til sakkyndig i de fleste sakene.

Pris for advokatbistand

I opp til 90 % av sakene våre dekkes egne advokatutgifter og utgifter til sakkyndig bistand gjennom innbo- eller boligforsikringen. Dersom utgiftene ikke dekkes av forsikring vil klienten måtte betale for bistand, men kravet vil fremmes som et erstatningskrav overfor den andre part. Ta kontakt med en av våre advokater så undersøke vi om du får dekket dine advokatutgiftene.

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Required)