Jordskifterett

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder jordskifte:

 • bytte av grunn og retter
 • etablering og oppløsning av sameie
 • endring og opphør av bruksretter og bruksordninger
 • etablering av veilag
 • etablering av sameie mellom eiendommer
 • regulering av sambruk
 • avklaring av rettigheter, servitutter og eiendomsrett
 • fastsettelse av eiendomsgrenser
 • behandling av skjønnssaker etter vegloven og andre særlover
 • forhandlinger om minnelige ordninger
 • prosessfullmektig ved behandling i jordskifteretten

Ta gjerne kontakt med oss angående disse saksområdene

Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken, det koster ikke noe.

Vi hjelper deg også med å undersøker også om juridisk bistand kan dekkes av rettshjelpsforsikring. Vi ser frem til å høre fra deg.

Ditt fulle navn:(Required)