Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk tilstand eller sykdom. Invaliditet kan variere i grad, fra mild til alvorlig, og kan påvirke forskjellige områder av kroppen eller funksjoner som syn, hørsel, bevegelse …

Medisinsk invaliditet Les mer »

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om …

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen Les mer »

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om …

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen Les mer »