Barnerett

Vi bistår i alle saker etter barneloven – foreldreansvar, bostad og samvær.

  • Rådgivning og avtaleløsninger knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar
  • Saker som gjelder flytting av barnet ut av landet
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig
  • Bistand ved barnebortføring
  • Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.

Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.

Vi tilbyr en samtale med advokat om saken uten kostander.

Ditt fulle navn:(Required)