Barnerett

Vi bistår i alle saker etter barneloven – foreldreansvar, bostad og samvær.

  • Rådgivning og avtaleløsninger knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar
  • Saker som gjelder flytting av barnet ut av landet
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig
  • Bistand ved barnebortføring
  • Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak ved å fylle inn skjemaet.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no
Kontaktform: https://salomon-johansen.no/kontakt/