Advokat psykisk helsevern

Våre advokater bistår i tvangssaker innen psykisk helsevern. Vi bistår i saker for kontrollkommisjonen.

  • Klage til Kontrollkommisjonen over tvangsinnleggelse
  • Klage over tvangsmedisinering
  • Bistand fra advokat i saker om opphør av psykisk helsevern
  • Klage på tvangsvedtak om overføring til døgnopphold.
  • Overprøving av tvangsvedtak i retten. Det er gratis advokatbistand i saker overprøving av tvangsvedtak for domstolene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat gjennom å fylle inn skjemaet.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no