Psykisk helsevern – advokat i tvangssaker

Våre advokater bistår i tvangssaker innen psykisk helsevern. Vi bistår i saker for kontrollkommisjonen.

  • Klage til Kontrollkommisjonen over tvangsinnleggelse
  • Klage over tvangsmedisinering
  • Bistand fra advokat i saker om opphør av psykisk helsevern
  • Klage på tvangsvedtak om overføring til døgnopphold.
  • Overprøving av tvangsvedtak i retten. Det er gratis advokatbistand i saker overprøving av tvangsvedtak for domstolene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat gjennom å fylle inn skjemaet.

Ditt fulle navn:(Required)

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Ta kontakt med oss for å få bistand fra en av våre advokater i klagesak.

Vi har flere advokater som har mye erfaring med saker om tvang og tvangsmedisinering.

Ditt fulle navn:(Required)