Skilsmisse og skifte

Vi har advokater som er har bred erfaring med saker om skifte etter skilsmisse og separasjon. Vi kan bistår gjennom hele prosessen og vil være en støttespiller i en vanskelig situasjon.

  • Advokaten vil bidra til å skaffe nødvendig dokumentasjon i skilsmissesaken.
  • I saker om skilsmisse vil vi bidra med å sette opp skifteavtaler og gi råd om fordeling av eiendeler
  • I en situasjon med skilsmisse kan det være nødvendig å vurderer midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig o.l.
  • Skilsmisser kan gi spørsmål om fordeling av arv, særeie og skjevdelingsmidler
  • Ved skilsmisse kan det være behov for representasjon for skifteretten og domstolene
  • Vi kan hjelpe med å begjæring om offentlig skifte eller å ta ut stevning for domstolene
  • Vi har erfaring med å bistår for å få verdsatt eiendeler, bolig, fritidseiendom, aksjer og næringsvirksomhet mv.
  • I sake om skilsmisse kan det også oppstå spørsmål om ektefellebidrag for den hjemmeværende
  • I noen saker om skilsmisse kan det være grunnlag for å fordele pensjonsopptjening

Lurer du på noe om skilsmisse og skifte. Ta kontakt for en uforpliktende prat ved å fylle inn skjemaet. Vi tilbyr gratis og uforpliktende samtale for å avklare om vi kan bistå videre.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Fri rettshjelp i sak om skilsmisse og skifte

I skiftesaker etter skilsmisse kan man få fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene for inntekt og formue er oppfylt. Trykk her for å undersøke om du har krav på fri rettshjelp i sak om skife etter skilsmisse på Rettshjelpskalkulatoren.no. I saker om skifte etter skilsmisse gjelder det ofte store verdier og det kan uansett være lurt å få en gjennomgang av saken for å se om skiftet foregår iht. lover og relger.

Nyttige lenker:

Skilsmisse – få hjelp av en av våre advokater

Ta kontakt med oss så finner vi en advokat som kan bistå deg i sak om skilsmisse.

Lurer du på noe om skilsmisse og skifte. Ta kontakt for en uforpliktende prat ved å fylle inn skjemaet. Vi tilbyr gratis og uforpliktende samtale for å avklare om vi kan bistå videre.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)