Aktuelt

Yrkessykdom fra arbeid og arbeidsmiljø

Her er noen eksempler på sykdommer som kan være godkjent som yrkesskade og gi erstatning.. Listen over yrkessykdom er ikke uttømmende. Lov om yrkesskadeforsikring Her kan du lese mer om yrkessykdom:

Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk tilstand eller sykdom. Invaliditet kan variere i grad, fra mild til alvorlig, og kan påvirke forskjellige områder av kroppen eller funksjoner som syn, hørsel, bevegelse …

Medisinsk invaliditet Les mer »

Bruktbil – reklamasjon

Reklamasjon bruktbil: Kjøp av bruktbil kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke er klar over hva dine rettigheter er som kjøper. Her er noen av de vanligste spørsmålene om reklamasjon på bruktbil, og hva du trenger å vite for …

Bruktbil – reklamasjon Les mer »

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om …

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov – Advokat Oslo og Drammen Les mer »