Erstatning for yrkesskade og yrkessykdom

Yrkessykdom fra arbeid og arbeidsmiljø

Her er noen eksempler på sykdommer som kan være godkjent som yrkesskade og gi erstatning.. Listen over yrkessykdom er ikke uttømmende. Lov om yrkesskadeforsikring Her kan du lese mer om yrkessykdom:

Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk tilstand eller sykdom. Invaliditet kan variere i grad, fra mild til alvorlig, og kan påvirke forskjellige områder av kroppen eller funksjoner som syn, hørsel, bevegelse …

Medisinsk invaliditet Les mer »