Personskade og erstatning

Medisinsk invaliditet

Hva er medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet refererer til en nedsatt funksjonsevne som skyldes en medisinsk tilstand eller sykdom. Invaliditet kan variere i grad, fra mild til alvorlig, og kan påvirke forskjellige områder av kroppen eller funksjoner som syn, hørsel, bevegelse …

Medisinsk invaliditet Les mer »