Priser

Nedenfor finner du veiledende priser på advokattjenester. Vi søker alltid å jobbe effektivt slik at våre klienter får lavest mulig kostander. Vi prøver også alltid å få dekket advokatutgifter av andre ordninger, rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp, det offentlige, fri rettshjelp mv.

Vi tilbyr alltid en innledende samtale med advokat for å avklare om det er en sak å gå videre med. Du kan derfor trygt ta kontakt på telefon eller skjema uten at det vil koste noe. Vi tar ikke betalt før vi har blitt enige om et oppdrag.

Advokatfirmaet følger for øvrig advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse. Veiledende timesatser for advokatbistand:

Advokat

NOK 2100 – 2300 eks. mva.
NOK 2625- 2875 ink. mva.

Advokatfullmektig

NOK 1900 – 2100 eks. mva.
NOK 2.375 – 2.625 ink. mva.

Senioradvokat

(Advokat med minst fem års erfaring)
NOK 2300 – 2600 eks. mva.
NOK 2875 – 3250 ink. mva.

Partner/spesialist

(Spesialist har minst fem års erfaring
med fagområdet)
NOK 2600 -3300 eks. mva.
NOK 3.250 – 4.125 ink. mva.

Konsulentbistand

NOK 1200 eks. mva.
NOK 1440 ink. mva.

Det tas forbehold om å kunne avtale andre priser basert på advokatens kompetanse, sakens art og kompleksitet, samt resultat.

Gratis konsultasjon i personskadesaker

I saker som gjelder personskade ved trafikkulykker, yrkesskade og yrkessykdom tilbyr firmaet et gratis telefonmøte eller møte på kontoret. Vi bistår også med å avklare om det er fri rettshjelp eller om vårt salær dekkes av forsikringer.

Gratis konsultasjon i saker om overgrep og vold mv

I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte er det normalt fri rettshjelp. Vi tilbyr et møte med en bistandsadvokat uten at det koster deg noe.

Fri rettshjelp

I saker om fri rettshjelp vil klienten enten være fritatt for egenandel eller det påløper en begrenset egenandel. Vi bistår med å undersøke om saken faller inn under fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Utgifter til advokatbistand kan dekkes av innboforsikringer, boligforsikringer, bilforsikringer, reiseforsikringer mv. Vi kan bistå med å undersøke dekningsmuligheter.

Møte med advokat

Benytt deg av vårt kontaktskjema nedenfor, så vil en av våre advokater normalt ta kontakt i løpet av arbeidsdagen for å avtale et innledende møte eller videre bistand.