Bistandsadvokat

De som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på gratis advokathjelp.

Vi har lang erfaring med bistand, og hjelper deg gjerne med din sak. Ta kontakt på skjemaet under for en uforpliktende samtale.

Om seksuelle overgrep

Om politianmeldelse

Familievold

Menneskehandel

Barn som voldsofre

Etterlatte

Andre straffbare handlinger

Erstatning

Tvangsekteskap

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Ring oss på 22 98 99 40 eller send en e-post til en av våre bistandsadvokater. Du kan også bruke vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Hege Salomon er fagansvarlig for bistandsadvokatene i firmaet, og er også fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/Få hjelp av våre dyktige advokater

Advokatene bistår personer som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep, menneskehandel, familievold og andre grove krenkelser. Mange har krav på fri rettshjelp, dvs. gratis advokatbistand.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å komme videre med å å ta stilling til anmeldelse, erstatningskrav, eller for å gi bistand i straffesak, kontaktforbud mv.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no