Bistandsadvokat

Bjørn Ove Blomholm Engelstad

Utdannelse Mastergradsemne: Internrevisjon, Risikostyring og corporate governance BI 2009-2010 Organisasjon, strategi og ledelse, Universitetet i Oslo Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 2002 Spesialfag arbeidsrett, Universitetet i Oslo Statsvitenskap grunnfag, Universitet i Oslo Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen As Oslo, senioradvokat 2022 …

Bjørn Ove Blomholm Engelstad Les mer »

Iram S. Ali

Utdannelse Advokatbevilling 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009 Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2010 Namsfogden i Oslo Advokatfirmaet NEAS Advokatfirmaet Schjødt – Den nordiske prosedyrekonkurransen i internasjonale menneskerettigheter Advokatfirmaet Legalis AS Språk Urdu – muntlig og skriftlig Hindi – muntlig Punjabi – …

Iram S. Ali Les mer »

Maria Pitz Jacobsen

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2013 Masteroppgave: “Utvisning av straffedømte utlendinger med familie i Norge – retten til familieliv etter EMK artikkel 8” Valgfag: Utlendingsrett og skatterett Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2014 Veiledningstjenesten for erstatningssøkere, Romanifolkets/taternes …

Maria Pitz Jacobsen Les mer »

Camilla Stranden Hunn

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2014 Masteroppgave: “Barns rettsstilling som fornærmet i familievoldssaker” Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2014 Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) Prosjektleder for det juridiske bistandsprosjektet Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization (KWIECO) Fagområder …

Camilla Stranden Hunn Les mer »

Line Margareta Foss-Chiodera

Utdannelse Advokatbevilling 2010 Cand. jur. Universitetet i Oslo 2004 Tittel masteroppgave: “L’Union européenne et les minorités: L’exemple des Lapons” (På norsk: “Den europeiske union og minoritene: Samenes situasjon”) Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2016 Advokatfirmaet SGB Storløkken AS Advokatfullmektig …

Line Margareta Foss-Chiodera Les mer »

Ann Cathrin Egeberg

Utdannelse Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1994 Spesialfag: EU rett og utlendingsrett Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2017 If forsikring Statens pensjonskasse Politidirektoratet UDI Fagområder Personskade og erstatning Yrkesskade og yrkessykdom Trafikkskader Barnerett og barnevern Foreldretvist/barnefordeling Bistandsadvokat

Maria Kanstad

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2021 Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, advokatfullmektig 2021 – Barnas Jurist Publikasjoner Masteroppgave: «Rusmiddeltesting i arbeidsforhold» Fagområder Testament og ektepakt Fremtidsfullmakt Arv og generasjonsskifte Husleierett Eiendomsrettigheter NAV og trygderett Personskade og erstatning Strafferett …

Maria Kanstad Les mer »

Maja Bore Sandvik

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2021 Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, advokatfullmektig 2021 – Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) Publikasjoner Masteroppgave: «Bør voldtekt defineres som sex uten samtykke? – En vurdering av mulige endringer i kapitlet om seksuallovbrudd» …

Maja Bore Sandvik Les mer »

Hege Salomon

Utdannelse Advokatbevilling 2002 Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1995 Spesialfag: Menneskerettigheter ved Aix-Marseille Universitè Semesteremne i engelsk for jurister Praksis Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004 Torkildsen & Torkildsen Verv Voldtektsutvalget, NOU 2004:8 Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg Publikasjoner …

Hege Salomon Les mer »

Thomas Benestad

Utdannelse Rettsmekler 2006 Advokatbevilling 1999 Cand. jur. Universitetet i Oslo 1993 Praksis Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett 2011-2023 Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004 Trafikkforsikringsforeningen/Yrkesskadeforsikringsforeningen Skattedirektoratet Justisdepartementet Styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) Styremedlem i Landsforeningen for PTSD i Norge. Fagområder Bistandsadvokat …

Thomas Benestad Les mer »