Selskapsrett

Sinan Kacar

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 201 Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, siden 2022 Publikasjoner Masteroppgave: Bedriftsinterne aldersgrenser og vernet mot aldersdiskriminering – Er høy alder en hindring for å fortsette i arbeid? Fagområder Arbeidsrett Selskapsrett Kontraktsrett og avtalerett …

Sinan Kacar Les mer »

Odd Kristian Johansen

Utdannelse Cand. jur. Universitetet i Oslo 1992 Spesialfag: skatterett, garantirett og varemerkerett Semesteremne NHH, økonomisk analyse Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004 Generaladvokaten for Forsvaret Toll- og avgiftsdirektoratet Finansdepartementet Fagområder Arbeidsrett Ekspropriasjon Bedrifts- og næringsjus Selskapsrett Skatte- og avgiftsrett Kontraktsrett og …

Odd Kristian Johansen Les mer »