Sinan Kacar

Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 201 Praksis Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, siden 2022 Publikasjoner Masteroppgave: Bedriftsinterne aldersgrenser og vernet mot aldersdiskriminering – Er høy alder en hindring for å fortsette i arbeid? Fagområder Arbeidsrett Selskapsrett Kontraktsrett og avtalerett …

Sinan Kacar Les mer »